บริษัท กู๊ดแม้กซ์เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กู๊ดแม้กซ์เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท กู๊ดแม้กซ์เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กู๊ดแม้กซ์เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กู๊ดแม้กซ์เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายและส่งออก ต้นกล้าและดอกกล้วยไม้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กู๊ดแม้กซ์เทรดดิ้ง จำกัด


35 ซอยเพชรเกษม 82 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กู๊ดแม้กซ์เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

35 ซอยเพชรเกษม 82 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท กู๊ดแม้กซ์เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กู๊ดแม้กซ์เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558002637
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กู๊ดแม้กซ์เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กู๊ดแม้กซ์เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*