บริษัท โอเอชบี แมกนิฟิเซ่นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอเอชบี แมกนิฟิเซ่นท์ จำกัด"

บริษัท โอเอชบี แมกนิฟิเซ่นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอเอชบี แมกนิฟิเซ่นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอเอชบี แมกนิฟิเซ่นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตรายการโทรทัศน์ ผลิตหนังสือพิมพ์ และ จัดงานประชาสัมพันธ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอเอชบี แมกนิฟิเซ่นท์ จำกัด


179/62 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอเอชบี แมกนิฟิเซ่นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

179/62 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท โอเอชบี แมกนิฟิเซ่นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอเอชบี แมกนิฟิเซ่นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558002653
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอเอชบี แมกนิฟิเซ่นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอเอชบี แมกนิฟิเซ่นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*