บริษัท ซี.เทค (1951) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซี.เทค (1951) จำกัด"

บริษัท ซี.เทค (1951) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซี.เทค (1951) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซี.เทค (1951) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซี.เทค (1951) จำกัด


27/2 ซอยจตุโชติ 14 (วัดโคกจ้าหล่า) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซี.เทค (1951) จำกัด ตั้งอยู่ที่

27/2 ซอยจตุโชติ 14 (วัดโคกจ้าหล่า) แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท ซี.เทค (1951) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซี.เทค (1951) จำกัด

ได้แก่ 0105558002661
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซี.เทค (1951) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซี.เทค (1951) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*