บริษัท เมอร์คิวรี่ ทราเวล แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมอร์คิวรี่ ทราเวล แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด"

บริษัท เมอร์คิวรี่ ทราเวล แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมอร์คิวรี่ ทราเวล แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมอร์คิวรี่ ทราเวล แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเที่ยว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมอร์คิวรี่ ทราเวล แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด


124/144 ซอยรามคำแหง 43/1 (คุณหญิงเจือ) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมอร์คิวรี่ ทราเวล แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

124/144 ซอยรามคำแหง 43/1 (คุณหญิงเจือ) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท เมอร์คิวรี่ ทราเวล แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมอร์คิวรี่ ทราเวล แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558002670
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมอร์คิวรี่ ทราเวล แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมอร์คิวรี่ ทราเวล แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*