บริษัท ดี มาร์ก มารีน แมนเนจเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดี มาร์ก มารีน แมนเนจเม้นท์ จำกัด"

บริษัท ดี มาร์ก มารีน แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดี มาร์ก มารีน แมนเนจเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดี มาร์ก มารีน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขนส่งขนถ่ายสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดี มาร์ก มารีน แมนเนจเม้นท์ จำกัด


330 ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดี มาร์ก มารีน แมนเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

330 ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท ดี มาร์ก มารีน แมนเนจเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดี มาร์ก มารีน แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558002688
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดี มาร์ก มารีน แมนเนจเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดี มาร์ก มารีน แมนเนจเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*