บริษัท โฟร์ซีซั่น (ชิดลม) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โฟร์ซีซั่น (ชิดลม) จำกัด"

บริษัท โฟร์ซีซั่น (ชิดลม) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โฟร์ซีซั่น (ชิดลม) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โฟร์ซีซั่น (ชิดลม) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายอาหารตามสั่งอาหารปรุงรสเครื่องดื่มอาทิน้ำดื่มน้ำผลไม้สุราเบียร์ตลอดจนอาหารสด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โฟร์ซีซั่น (ชิดลม) จำกัด


22 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลม ห้องเลขที่ ซีแอล-อาร์11 ชั้นจี ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โฟร์ซีซั่น (ชิดลม) จำกัด ตั้งอยู่ที่

22 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลม ห้องเลขที่ ซีแอล-อาร์11 ชั้นจี ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท โฟร์ซีซั่น (ชิดลม) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โฟร์ซีซั่น (ชิดลม) จำกัด

ได้แก่ 0105558002700
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โฟร์ซีซั่น (ชิดลม) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โฟร์ซีซั่น (ชิดลม) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*