บริษัท ยัวร์ แอค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยัวร์ แอค จำกัด"

บริษัท ยัวร์ แอค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยัวร์ แอค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยัวร์ แอค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการการบัญชี การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี และการให้คำปรึกษาด้านภาษี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยัวร์ แอค จำกัด


36 ซอยโชคชัย4 ซอย 22 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยัวร์ แอค จำกัด ตั้งอยู่ที่

36 ซอยโชคชัย4 ซอย 22 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ยัวร์ แอค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยัวร์ แอค จำกัด

ได้แก่ 0105558002718
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยัวร์ แอค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยัวร์ แอค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*