บริษัท เดอ ซอส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอ ซอส จำกัด"

บริษัท เดอ ซอส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอ ซอส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอ ซอส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอ ซอส จำกัด


377/290-291 ห้องเลขที่ 2/1 เบ็ลพาร์ค เรสซิเด้นซ์ 2 ซอยสาธุประดิษฐ์ 19 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอ ซอส จำกัด ตั้งอยู่ที่

377/290-291 ห้องเลขที่ 2/1 เบ็ลพาร์ค เรสซิเด้นซ์ 2 ซอยสาธุประดิษฐ์ 19 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท เดอ ซอส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอ ซอส จำกัด

ได้แก่ 0105558002726
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอ ซอส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอ ซอส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*