บริษัท วิชั่น ดิสเพลย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิชั่น ดิสเพลย์ จำกัด"

บริษัท วิชั่น ดิสเพลย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิชั่น ดิสเพลย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิชั่น ดิสเพลย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต ประสานงานด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งใน และ ต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิชั่น ดิสเพลย์ จำกัด


9/578 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิชั่น ดิสเพลย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/578 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท วิชั่น ดิสเพลย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิชั่น ดิสเพลย์ จำกัด

ได้แก่ 0105558002742
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิชั่น ดิสเพลย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิชั่น ดิสเพลย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*