บริษัท เดอะเบสท์ ออดิท ทีม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะเบสท์ ออดิท ทีม จำกัด"

บริษัท เดอะเบสท์ ออดิท ทีม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะเบสท์ ออดิท ทีม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะเบสท์ ออดิท ทีม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะเบสท์ ออดิท ทีม จำกัด


373/70 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะเบสท์ ออดิท ทีม จำกัด ตั้งอยู่ที่

373/70 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะเบสท์ ออดิท ทีม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะเบสท์ ออดิท ทีม จำกัด

ได้แก่ 0105558002777
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะเบสท์ ออดิท ทีม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะเบสท์ ออดิท ทีม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*