บริษัท โฟน แอนด์ เน็ตเวิร์ค ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โฟน แอนด์ เน็ตเวิร์ค ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท โฟน แอนด์ เน็ตเวิร์ค ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โฟน แอนด์ เน็ตเวิร์ค ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โฟน แอนด์ เน็ตเวิร์ค ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ร้านขายปลีกอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โฟน แอนด์ เน็ตเวิร์ค ซัพพลาย จำกัด


7 ซอยรามคำแหง 118 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โฟน แอนด์ เน็ตเวิร์ค ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

7 ซอยรามคำแหง 118 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท โฟน แอนด์ เน็ตเวิร์ค ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โฟน แอนด์ เน็ตเวิร์ค ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0105558002785
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โฟน แอนด์ เน็ตเวิร์ค ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โฟน แอนด์ เน็ตเวิร์ค ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*