บริษัท ไทร์ ทู ซัคเซส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทร์ ทู ซัคเซส จำกัด"

บริษัท ไทร์ ทู ซัคเซส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทร์ ทู ซัคเซส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทร์ ทู ซัคเซส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการร้านอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทร์ ทู ซัคเซส จำกัด


38/2 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.48 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทร์ ทู ซัคเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่

38/2 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.48 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ไทร์ ทู ซัคเซส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทร์ ทู ซัคเซส จำกัด

ได้แก่ 0105558002793
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทร์ ทู ซัคเซส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทร์ ทู ซัคเซส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*