บริษัท เอมมิตร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอมมิตร จำกัด"

บริษัท เอมมิตร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอมมิตร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอมมิตร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการรับจัดฝึกอบรมและสัมมนา รวมทั้งเป็นวิทยากรรับเชิญในงานต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอมมิตร จำกัด


125/195 ซอยรามอินทรา 103/3 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอมมิตร จำกัด ตั้งอยู่ที่

125/195 ซอยรามอินทรา 103/3 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เอมมิตร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอมมิตร จำกัด

ได้แก่ 0105558002831
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอมมิตร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอมมิตร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*