บริษัท ธนัท ทราเวล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธนัท ทราเวล จำกัด"

บริษัท ธนัท ทราเวล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธนัท ทราเวล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธนัท ทราเวล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ตัวแทนธุรกิจการเดินทางประกอบกิจการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินและโรงแรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธนัท ทราเวล จำกัด


17/19 อาคารเอช ชั้นที่ 4 หมู่บ้านสมาร์ทแซดคอนโด ซอยลาดกระบัง24/1 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธนัท ทราเวล จำกัด ตั้งอยู่ที่

17/19 อาคารเอช ชั้นที่ 4 หมู่บ้านสมาร์ทแซดคอนโด ซอยลาดกระบัง24/1 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท บริษัท ธนัท ทราเวล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธนัท ทราเวล จำกัด

ได้แก่ 0105558002874
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธนัท ทราเวล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธนัท ทราเวล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*