บริษัท ดับเบิ้ลยูพีเอ็กซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดับเบิ้ลยูพีเอ็กซ์ จำกัด"

บริษัท ดับเบิ้ลยูพีเอ็กซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดับเบิ้ลยูพีเอ็กซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดับเบิ้ลยูพีเอ็กซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาด้านภาษี -ทางธุรกิจและการจัดการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดับเบิ้ลยูพีเอ็กซ์ จำกัด


11 ห้อง 101 ซอยศรีนครินทร์ 3 (โต๊ะลิ้ม) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดับเบิ้ลยูพีเอ็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

11 ห้อง 101 ซอยศรีนครินทร์ 3 (โต๊ะลิ้ม) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ดับเบิ้ลยูพีเอ็กซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดับเบิ้ลยูพีเอ็กซ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558002882
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดับเบิ้ลยูพีเอ็กซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดับเบิ้ลยูพีเอ็กซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*