บริษัท อาร์เอ็กซ์ 96 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาร์เอ็กซ์ 96 จำกัด"

บริษัท อาร์เอ็กซ์ 96 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาร์เอ็กซ์ 96 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาร์เอ็กซ์ 96 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าส่งออก ขายส่ง สินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาร์เอ็กซ์ 96 จำกัด


307/4 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาร์เอ็กซ์ 96 จำกัด ตั้งอยู่ที่

307/4 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท อาร์เอ็กซ์ 96 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาร์เอ็กซ์ 96 จำกัด

ได้แก่ 0105558002891
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาร์เอ็กซ์ 96 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาร์เอ็กซ์ 96 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*