บริษัท ศณุ 1998 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศณุ 1998 จำกัด"

บริษัท ศณุ 1998 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศณุ 1998 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศณุ 1998 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจำหน่ายเครื่องดักจับยุงและแมลง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศณุ 1998 จำกัด


67/15 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศณุ 1998 จำกัด ตั้งอยู่ที่

67/15 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท ศณุ 1998 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศณุ 1998 จำกัด

ได้แก่ 0105558002912
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศณุ 1998 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศณุ 1998 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*