บริษัท ธัญญธร คอนตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธัญญธร คอนตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท ธัญญธร คอนตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธัญญธร คอนตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธัญญธร คอนตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธัญญธร คอนตรัคชั่น จำกัด


29/2 หมู่ที่ 3 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธัญญธร คอนตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

29/2 หมู่ที่ 3 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท ธัญญธร คอนตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธัญญธร คอนตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558002980
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธัญญธร คอนตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธัญญธร คอนตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*