บริษัท ชาร์ม จิวเวลรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชาร์ม จิวเวลรี่ จำกัด"

บริษัท ชาร์ม จิวเวลรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชาร์ม จิวเวลรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชาร์ม จิวเวลรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขาย ซื้อ นำเข้า ส่งออก ขายปลีก ขายส่ง เครื่องประดับอัญมณี ที่ทำจากนาก เงิน ทอง เพชร พลอย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชาร์ม จิวเวลรี่ จำกัด


763 ชั้นที่ 2 ซอยสีลม15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชาร์ม จิวเวลรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

763 ชั้นที่ 2 ซอยสีลม15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท ชาร์ม จิวเวลรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชาร์ม จิวเวลรี่ จำกัด

ได้แก่ 0105558003005
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชาร์ม จิวเวลรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชาร์ม จิวเวลรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*