บริษัท เอเซียน เอ็กซ์เพรส ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเซียน เอ็กซ์เพรส ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เอเซียน เอ็กซ์เพรส ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเซียน เอ็กซ์เพรส ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเซียน เอ็กซ์เพรส ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการเป็นผู้จัดการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเลโดยเรือเดินทะเล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเซียน เอ็กซ์เพรส ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด


32 ซอยลาซาล 55 แยก 4-3 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเซียน เอ็กซ์เพรส ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

32 ซอยลาซาล 55 แยก 4-3 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท เอเซียน เอ็กซ์เพรส ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเซียน เอ็กซ์เพรส ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558003021
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเซียน เอ็กซ์เพรส ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเซียน เอ็กซ์เพรส ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*