บริษัท บุ๊คอัพ เอเชีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บุ๊คอัพ เอเชีย จำกัด"

บริษัท บุ๊คอัพ เอเชีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บุ๊คอัพ เอเชีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บุ๊คอัพ เอเชีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการให้เช่า จำหน่ายซอฟต์แวร์ สำหรับกิจกรรมเสริมสวย คลีนิกเสริมความงาม คลีนิกศัลยกรรม ทันตกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บุ๊คอัพ เอเชีย จำกัด


1300 ซอยอุดมสุข ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บุ๊คอัพ เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

1300 ซอยอุดมสุข ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท บุ๊คอัพ เอเชีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บุ๊คอัพ เอเชีย จำกัด

ได้แก่ 0105558003072
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บุ๊คอัพ เอเชีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บุ๊คอัพ เอเชีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*