บริษัท สยาม วิสดอม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยาม วิสดอม จำกัด"

บริษัท สยาม วิสดอม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยาม วิสดอม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยาม วิสดอม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการจัดทำสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ แนะนำสินค้าให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยาม วิสดอม จำกัด


28/83 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยาม วิสดอม จำกัด ตั้งอยู่ที่

28/83 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท สยาม วิสดอม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยาม วิสดอม จำกัด

ได้แก่ 0105558003102
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยาม วิสดอม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยาม วิสดอม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*