บริษัท เอสทีอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสทีอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด"

บริษัท เอสทีอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสทีอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสทีอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นตัวแทนจัดการขนส่งสินค้าทั้งนำเข้าและส่งออก เป็นตัวแทนในการจัดจองระวางทั้งทางเรือ ทางอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสทีอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด


135/34 ซอยวัดประชาระบือธรรม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสทีอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

135/34 ซอยวัดประชาระบือธรรม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

แผนที่บริษัท บริษัท เอสทีอาร์ โลจิสติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสทีอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558003111
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสทีอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสทีอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*