บริษัท ซีเอ็นไอ๒๒(ไทย) คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเอ็นไอ๒๒(ไทย) คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท ซีเอ็นไอ๒๒(ไทย) คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเอ็นไอ๒๒(ไทย) คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเอ็นไอ๒๒(ไทย) คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เข้าประมูลงานการก่อสร้างบ้านอาคารทุกประเภท รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเอ็นไอ๒๒(ไทย) คอนสตรัคชั่น จำกัด


14 ซอยวชิรธรรมสาธิต 55 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเอ็นไอ๒๒(ไทย) คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

14 ซอยวชิรธรรมสาธิต 55 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเอ็นไอ๒๒(ไทย) คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเอ็นไอ๒๒(ไทย) คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558003137
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเอ็นไอ๒๒(ไทย) คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเอ็นไอ๒๒(ไทย) คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*