บริษัท เอนไลท์เทน แอคเคาติ้ง ออฟฟิซเซส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอนไลท์เทน แอคเคาติ้ง ออฟฟิซเซส จำกัด"

บริษัท เอนไลท์เทน แอคเคาติ้ง ออฟฟิซเซส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอนไลท์เทน แอคเคาติ้ง ออฟฟิซเซส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอนไลท์เทน แอคเคาติ้ง ออฟฟิซเซส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอนไลท์เทน แอคเคาติ้ง ออฟฟิซเซส จำกัด


667/15 อาคารอรรถบูรณ์ ห้องเลขที่ 503 ชั้นที่ 5 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอนไลท์เทน แอคเคาติ้ง ออฟฟิซเซส จำกัด ตั้งอยู่ที่

667/15 อาคารอรรถบูรณ์ ห้องเลขที่ 503 ชั้นที่ 5 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท เอนไลท์เทน แอคเคาติ้ง ออฟฟิซเซส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอนไลท์เทน แอคเคาติ้ง ออฟฟิซเซส จำกัด

ได้แก่ 0105558003161
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอนไลท์เทน แอคเคาติ้ง ออฟฟิซเซส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอนไลท์เทน แอคเคาติ้ง ออฟฟิซเซส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*