บริษัท บี.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด"

บริษัท บี.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออก ยาบำรุงสุขภาพ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด


270/6 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

270/6 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท บี.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

ได้แก่ 0105558003170
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี.เอ็ม.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*