บริษัท เค.เอช. แกรนด์ อินฟินิตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค.เอช. แกรนด์ อินฟินิตี้ จำกัด"

บริษัท เค.เอช. แกรนด์ อินฟินิตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค.เอช. แกรนด์ อินฟินิตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค.เอช. แกรนด์ อินฟินิตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค.เอช. แกรนด์ อินฟินิตี้ จำกัด


99 ซอยเพชรเกษม 92/3 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค.เอช. แกรนด์ อินฟินิตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99 ซอยเพชรเกษม 92/3 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เค.เอช. แกรนด์ อินฟินิตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค.เอช. แกรนด์ อินฟินิตี้ จำกัด

ได้แก่ 0105558003188
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค.เอช. แกรนด์ อินฟินิตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค.เอช. แกรนด์ อินฟินิตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*