บริษัท รักษ์เสียง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รักษ์เสียง จำกัด"

บริษัท รักษ์เสียง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รักษ์เสียง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รักษ์เสียง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายปลีกอุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องมือที่เกี่ยวกับเครื่องทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รักษ์เสียง จำกัด


135 ซอยแสมดำ 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รักษ์เสียง จำกัด ตั้งอยู่ที่

135 ซอยแสมดำ 3 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท รักษ์เสียง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รักษ์เสียง จำกัด

ได้แก่ 0105558003196
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รักษ์เสียง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รักษ์เสียง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*