บริษัท ทรีอีพี คอมโพเนนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรีอีพี คอมโพเนนท์ จำกัด"

บริษัท ทรีอีพี คอมโพเนนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรีอีพี คอมโพเนนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรีอีพี คอมโพเนนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าและจำหน่าย เครื่องเคหะภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรีอีพี คอมโพเนนท์ จำกัด


825 ซอยหมู่บ้านเสนาวิลล่า แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรีอีพี คอมโพเนนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

825 ซอยหมู่บ้านเสนาวิลล่า แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ทรีอีพี คอมโพเนนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรีอีพี คอมโพเนนท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558003200
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรีอีพี คอมโพเนนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรีอีพี คอมโพเนนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*