บริษัท แด วูง (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แด วูง (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท แด วูง (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แด วูง (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แด วูง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการประมูลรับเหมา ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุง ซื้อ ขาย นำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แด วูง (ไทยแลนด์) จำกัด


633/50 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แด วูง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

633/50 ซอยลาดพร้าว 80 แยก 22 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท แด วูง (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แด วูง (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558003218
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แด วูง (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แด วูง (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*