บริษัท แบรนด์ คอนเนค ภูเก็ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แบรนด์ คอนเนค ภูเก็ต จำกัด"

บริษัท แบรนด์ คอนเนค ภูเก็ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แบรนด์ คอนเนค ภูเก็ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แบรนด์ คอนเนค ภูเก็ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลอฮอล์ เช่น ไวน์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แบรนด์ คอนเนค ภูเก็ต จำกัด


584 ถนนเตชะวนิช แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แบรนด์ คอนเนค ภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

584 ถนนเตชะวนิช แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

แผนที่บริษัท บริษัท แบรนด์ คอนเนค ภูเก็ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แบรนด์ คอนเนค ภูเก็ต จำกัด

ได้แก่ 0105558003242
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แบรนด์ คอนเนค ภูเก็ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แบรนด์ คอนเนค ภูเก็ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*