บริษัท ไอทอส โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอทอส โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท ไอทอส โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอทอส โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอทอส โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าส่งออกผลิตจำหน่ายติดตั้งซ่อมบำรุง ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด อุปกรณ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอทอส โซลูชั่น จำกัด


4 อาคารมหธราดล ชั้นที่ 3 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 12 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอทอส โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

4 อาคารมหธราดล ชั้นที่ 3 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 12 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ไอทอส โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอทอส โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558003251
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอทอส โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอทอส โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*