บริษัท โกลคอล กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โกลคอล กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท โกลคอล กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โกลคอล กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 50,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โกลคอล กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายปลีกและขายส่งสินค้าทางอินเทอร์เน็ต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โกลคอล กรุ๊ป จำกัด


805 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โกลคอล กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

805 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท โกลคอล กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โกลคอล กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558003277
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โกลคอล กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โกลคอล กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*