บริษัท ทรีคูน ดีไซน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรีคูน ดีไซน์ จำกัด"

บริษัท ทรีคูน ดีไซน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรีคูน ดีไซน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรีคูน ดีไซน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างอาคารทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรีคูน ดีไซน์ จำกัด


111/33 หมู่บ้านวิสด้อม ซอยเพชรเกษม 53 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรีคูน ดีไซน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

111/33 หมู่บ้านวิสด้อม ซอยเพชรเกษม 53 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท ทรีคูน ดีไซน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรีคูน ดีไซน์ จำกัด

ได้แก่ 0105558003340
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรีคูน ดีไซน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรีคูน ดีไซน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*