บริษัท ไมโครไลท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไมโครไลท์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ไมโครไลท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไมโครไลท์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไมโครไลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก จำหน่ายสินค้าไมโครไลท์ และอุปกรณ์ระบบงานรักษาความปลอดภัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไมโครไลท์ (ประเทศไทย) จำกัด


55/75 ซอยงามวงศ์วาน 32 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไมโครไลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/75 ซอยงามวงศ์วาน 32 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท ไมโครไลท์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไมโครไลท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558003421
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไมโครไลท์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไมโครไลท์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*