บริษัท เอช ที วาย ทราเวล เอเจนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอช ที วาย ทราเวล เอเจนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เอช ที วาย ทราเวล เอเจนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอช ที วาย ทราเวล เอเจนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอช ที วาย ทราเวล เอเจนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอช ที วาย ทราเวล เอเจนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด


12 ซอยรามคำแหง 24 แยก 28 ซอย 4 ถนนรามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอช ที วาย ทราเวล เอเจนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

12 ซอยรามคำแหง 24 แยก 28 ซอย 4 ถนนรามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เอช ที วาย ทราเวล เอเจนซี่ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอช ที วาย ทราเวล เอเจนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558003528
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอช ที วาย ทราเวล เอเจนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอช ที วาย ทราเวล เอเจนซี่ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*