บริษัท ดับบลิวดับบลิว อาร์ชแอนด์คอน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดับบลิวดับบลิว อาร์ชแอนด์คอน จำกัด"

บริษัท ดับบลิวดับบลิว อาร์ชแอนด์คอน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดับบลิวดับบลิว อาร์ชแอนด์คอน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดับบลิวดับบลิว อาร์ชแอนด์คอน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัยสถานที่ทำการและงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดับบลิวดับบลิว อาร์ชแอนด์คอน จำกัด


12/53 ซอยอ่อนนุช 88/3 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดับบลิวดับบลิว อาร์ชแอนด์คอน จำกัด ตั้งอยู่ที่

12/53 ซอยอ่อนนุช 88/3 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ดับบลิวดับบลิว อาร์ชแอนด์คอน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดับบลิวดับบลิว อาร์ชแอนด์คอน จำกัด

ได้แก่ 0105558003544
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดับบลิวดับบลิว อาร์ชแอนด์คอน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดับบลิวดับบลิว อาร์ชแอนด์คอน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*