บริษัท ไพร์ม ทัช จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไพร์ม ทัช จำกัด"

บริษัท ไพร์ม ทัช จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไพร์ม ทัช จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไพร์ม ทัช จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อมาขายไป วัสดุอุปกรณ์วิศวกรรม อาทิ เช่น วาล์ว เครื่องมือวัด ท่อ ปั้ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไพร์ม ทัช จำกัด


529/85 หมู่บ้านอารียา บุษบา ซอยลาดพร้าว 126 (กรัณฑ์พร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไพร์ม ทัช จำกัด ตั้งอยู่ที่

529/85 หมู่บ้านอารียา บุษบา ซอยลาดพร้าว 126 (กรัณฑ์พร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ไพร์ม ทัช จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไพร์ม ทัช จำกัด

ได้แก่ 0105558003587
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไพร์ม ทัช จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไพร์ม ทัช จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*