บริษัท เคไอ เดนตัล แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคไอ เดนตัล แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท เคไอ เดนตัล แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคไอ เดนตัล แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคไอ เดนตัล แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการคลีนิคทันตแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคไอ เดนตัล แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


283/29-30 อาคารโฮมเพลสออฟฟิศบิลดิ้ง ชั้น 2 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคไอ เดนตัล แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

283/29-30 อาคารโฮมเพลสออฟฟิศบิลดิ้ง ชั้น 2 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เคไอ เดนตัล แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคไอ เดนตัล แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558003609
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคไอ เดนตัล แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคไอ เดนตัล แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*