บริษัท หัวเฉิง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท หัวเฉิง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท หัวเฉิง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท หัวเฉิง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท หัวเฉิง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาติดตั้งออกแบบงานระบบไฟฟ้าระบบท่อระบบประปาระบบดับเพลิงระบบสื่อสาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท หัวเฉิง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


125/17 ซอยรัชดาภิเษก6 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท หัวเฉิง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

125/17 ซอยรัชดาภิเษก6 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่บริษัท บริษัท หัวเฉิง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท หัวเฉิง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558003684
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท หัวเฉิง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท หัวเฉิง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*