บริษัท บี.เอช. โยคะ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี.เอช. โยคะ จำกัด"

บริษัท บี.เอช. โยคะ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี.เอช. โยคะ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี.เอช. โยคะ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ สอนโยคะออกกำลังกายประเภทพิลาทิศ และ โยคะฟลาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี.เอช. โยคะ จำกัด


182/11 ชั้นที่ 3 ซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี.เอช. โยคะ จำกัด ตั้งอยู่ที่

182/11 ชั้นที่ 3 ซอยกรุงธนบุรี 6 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่บริษัท บริษัท บี.เอช. โยคะ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี.เอช. โยคะ จำกัด

ได้แก่ 0105558003692
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี.เอช. โยคะ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี.เอช. โยคะ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*