บริษัท ชิราสึกิ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชิราสึกิ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ชิราสึกิ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชิราสึกิ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชิราสึกิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออก จำหน่าย จัดหา จัดซื้อ และพัฒนาซอฟแวร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชิราสึกิ (ประเทศไทย) จำกัด


152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ยูนิต 16-02ซี ชั้น 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชิราสึกิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ยูนิต 16-02ซี ชั้น 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท ชิราสึกิ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชิราสึกิ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558003714
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชิราสึกิ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชิราสึกิ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*