บริษัท วีบีไอเอ็ม ซีพีเอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีบีไอเอ็ม ซีพีเอ จำกัด"

บริษัท วีบีไอเอ็ม ซีพีเอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีบีไอเอ็ม ซีพีเอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีบีไอเอ็ม ซีพีเอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการด้านงานตรวจสอบบัญชีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีบีไอเอ็ม ซีพีเอ จำกัด


279 ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีบีไอเอ็ม ซีพีเอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

279 ถนนลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท วีบีไอเอ็ม ซีพีเอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีบีไอเอ็ม ซีพีเอ จำกัด

ได้แก่ 0105558003757
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีบีไอเอ็ม ซีพีเอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีบีไอเอ็ม ซีพีเอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*