บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายพลังงานทดแทน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำกัด


700 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

700 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558003781
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*