บริษัท เคเจเคเอ็น ออดิท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคเจเคเอ็น ออดิท จำกัด"

บริษัท เคเจเคเอ็น ออดิท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคเจเคเอ็น ออดิท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 400,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคเจเคเอ็น ออดิท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับตรวจสอบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคเจเคเอ็น ออดิท จำกัด


555/106 ซอยสายไหม 54/1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคเจเคเอ็น ออดิท จำกัด ตั้งอยู่ที่

555/106 ซอยสายไหม 54/1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท เคเจเคเอ็น ออดิท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคเจเคเอ็น ออดิท จำกัด

ได้แก่ 0105558003790
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคเจเคเอ็น ออดิท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคเจเคเอ็น ออดิท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*