บริษัท ศิริสุเมโท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศิริสุเมโท จำกัด"

บริษัท ศิริสุเมโท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศิริสุเมโท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศิริสุเมโท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาต่อเติม ตกแต่งภายในบ้าน อาคารร้านค้าและงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศิริสุเมโท จำกัด


98/76 หมู่บ้านหทัยราษฎร์ ซอยหทัยราษฎร์ 8 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศิริสุเมโท จำกัด ตั้งอยู่ที่

98/76 หมู่บ้านหทัยราษฎร์ ซอยหทัยราษฎร์ 8 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ศิริสุเมโท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศิริสุเมโท จำกัด

ได้แก่ 0105558003803
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศิริสุเมโท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศิริสุเมโท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*