บริษัท แฮปปี้แลนด์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แฮปปี้แลนด์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด"

บริษัท แฮปปี้แลนด์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แฮปปี้แลนด์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แฮปปี้แลนด์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก ประเภทอาหารสำเร็จรูปและอาหารอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แฮปปี้แลนด์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด


95 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แฮปปี้แลนด์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

95 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท แฮปปี้แลนด์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แฮปปี้แลนด์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558003820
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แฮปปี้แลนด์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แฮปปี้แลนด์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*