บริษัท แอฟเทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอฟเทรด จำกัด"

บริษัท แอฟเทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอฟเทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอฟเทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าสินค้าสำหรับติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอฟเทรด จำกัด


165 อาคารเอ.ซี.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอฟเทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

165 อาคารเอ.ซี.ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท แอฟเทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอฟเทรด จำกัด

ได้แก่ 0105558003854
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอฟเทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอฟเทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*