บริษัท วีเค-โปร เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีเค-โปร เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท วีเค-โปร เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีเค-โปร เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีเค-โปร เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับการแพทย์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีเค-โปร เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


1134/236 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีเค-โปร เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

1134/236 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท วีเค-โปร เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีเค-โปร เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0105558003862
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีเค-โปร เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีเค-โปร เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*