บริษัท รุ่งโรจน์ ออดิท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รุ่งโรจน์ ออดิท จำกัด"

บริษัท รุ่งโรจน์ ออดิท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รุ่งโรจน์ ออดิท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รุ่งโรจน์ ออดิท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการด้านตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาภาษีอากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รุ่งโรจน์ ออดิท จำกัด


198/51 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รุ่งโรจน์ ออดิท จำกัด ตั้งอยู่ที่

198/51 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท รุ่งโรจน์ ออดิท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รุ่งโรจน์ ออดิท จำกัด

ได้แก่ 0105558003897
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รุ่งโรจน์ ออดิท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รุ่งโรจน์ ออดิท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*